Welkom bij TCC Beter Samen

Het Transmuraal Coördinerend Centrum Beter Samen (TCC Beter Samen) is in samenwerking opgezet door Ziekenhuis St Jansdal en huisartsencoöperatie Medicamus. Het TCC Beter Samen is als intermediair de bindende factor tussen de huisartsen en de medisch specialisten en draagt als servicepunt primair bij aan kwaliteitsverbetering in de samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten. Het doel is om vanuit het perspectief van de patiënt eenduidige en samenhangende zorg te organiseren en daarmee de kwaliteit en continuïteit van integrale zorg te optimaliseren.

Het doel van TCC Beter Samen is het stimuleren en optimaliseren van de samenwerking en verbinding tussen de 1e en 2e lijn, om vanuit het perspectief van de patiënt eenduidige en samenhangende zorg te organiseren en daarmee de kwaliteit en continuïteit van zorg te optimaliseren. Het  TCC Beter Samen faciliteert, verbindt en begeleidt om dit doel te kunnen bereiken.

U vindt alle informatie over TCC Beter Samen op deze website:

  • Kijk bij "TCC Beter Samen" voor meer algemene informatie over wat het TCC voor u kan betekenen en de contactgegevens.
  • Het TCC Beter Samen ontwikkelt werkafspraken. U vindt deze op onze website maar ook in de handige TCC Beter Samen app. Download de app voor uw telefoon of tablet.
  • Zoekt een collega dokter in het verzorgingsgebied? Maak dan gebruik van het smoelenboek via de website of de TCC Beter Samen app.
  • Tenslotte bent u altijd goed op de hoogte van ontwikkelingen via de nieuwsbrief en de agenda.

*) Het smoelenboek en Artsencontact zijn alleen voor de gebruikers via een persoonlijke inlog toegankelijk, de werkafspraken zijn openbaar.)

Contact: 
Voor vragen, aanmeldingen, suggesties en tips kunt TCC Beter Samen bereiken via:

e-mail TCC@stjansdal.nl of telefoon 0341 - 43 5717

Ziekenhuis St Jansdal
Kantoortuin op de derde verdieping, looproute 3.80
Wethouder Jansenlaan 90 
3844 DG  HARDERWIJK