Welkom bij TCC Beter Samen

Het Transmuraal Coördinerend Centrum Beter Samen (TCC Beter Samen) is in samenwerking opgezet door ziekenhuis St Jansdal en huisartsen coöperatie Medicamus.
Het doel van TCC Beter Samen is het stimuleren en optimaliseren van de samenwerking en verbinding tussen de 1e lijn en 2e lijn. Het streven hierbij is, vanuit het perspectief van de patiënt, eenduidige en samenhangende zorg te organiseren. Hiermee dragen we bij aan het optimaliseren van de kwaliteit en continuïteit van de regionale zorg.
CC Beter Samen faciliteert, verbindt en begeleidt om dit doel te kunnen bereiken.

 
TCC Beter Samen streeft er naar om als intermediair de bindende factor tussen de huisartsen en de medisch specialisten te vormen. Hierdoor wordt  bijgedragen aan de kwaliteitsverbetering in de samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten.


U vindt in deze app*:

  • Het smoelenboek met contactgegevens en aanvullende relevante informatie van huisartsen in de regio en medisch specialisten van ziekenhuis St Jansdal.
  • De werkafspraken zoals die nu beschikbaar zijn, met continue aanvullingen.
  • De nieuwsbrief Artsencontact, in maandelijkse uitgave.

(* Het smoelenboek en Artsencontact zijn alleen voor de gebruikers via een persoonlijke inlog toegankelijk, de werkafspraken zijn openbaar).


Contact:
Voor vragen, aanmeldingen, suggesties en tips kunt u TCC Beter Samen bereiken op:
 

TCC Beter Samen

Email: huisartsen@stjansdal.nl
Telefoon: 0341-435717

Ziekenhuis St Jansdal
Kantoor P-2-007
Wethouder Jansenlaan 90, 3844 DG Harderwijk