Vakgroep urologie

De piek van de coronacrisis ligt achter ons, de zorg start steeds meer op. Zo ook de urologen van het St Jansdal. Zij bieden weer dezelfde zorg als voor de piek en staan klaar om uw patiënten te ontvangen. De toegangstijden voor dit specialisme zijn kort. Uiteraard neemt het ziekenhuis en ook de poli urologie op alle locaties allerlei maatregelen om veilige zorg te bieden.  

In Ziekenhuis St Jansdal bestaat de maatschap urologie uit zeven urologen; v.l.n.r. Astrid Minnee - van Leeuwen, Wieteke Kniestedt, Martijn Smeenge, Geerte de Graaf, Hans van Berkel, Ivar Bleumer en Jos Falke. De urologen doen zelf veel aan onderzoek. Zo worden de meeste aandoeningen door de eigen specialist opgespoord en behandeld. Een tamelijk kort traject dus. De urologen zijn zeer vooruitstrevend en streven gezamenlijk naar de beste zorg voor uw patiënten, zowel op technisch als sociaal terrein.

Samenwerking
Een nauwe samenwerking met de eerstelijn is voor de urologen heel belangrijk. Daarnaast werken zij nauw samen met collega-specialisten in het ziekenhuis. Dit bevordert de kwaliteit van de behandelingen en de zorg voor de patiënt. Op het gebied van kanker wordt nauw samengewerkt met diverse academische centra. Ook is er een wekelijks overleg met de urologen-oncologen van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam.

Voor meer informatie over de vakgroep urologie kunt u terecht op de website http://www.stjansdal.nl/urologie.